Заводдук тур

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

2016 ACE Индиядагы көргөзмөсү

auto moulding production line 1

авто калыптандыруу өндүрүш линиясы 1

auto moulding production line 2

авто калыптандыруу өндүрүш линиясы 2

auto moulding production line 3

авто калыптандыруу өндүрүш линиясы 3

casting head cutting workshop

куюучу баш кесүүчү цех

casting railway system

темир жол системасы

customer visiting factory 1

кардар заводго барды 1

customer visiting factory the 1st time

кардар заводго 1 -жолу келип жатат

customer visting factory the 3rd time

кардарлар фабрикасын 3 -жолу көрүшөт

customer visting factory

кардарды көрүү фабрикасы

dust removal facilities

чаңды тазалоочу жабдуулар

dust removal installation

чаңды тазалоо орнотуу

Moulding sand laboratory

Кум куюу лабораториясы